Министерският съвет прие акт, с който се одобряват националните програми за образование, които ще се изпълняват през 2023 г. Одобрени са 21 национални програми, като основната част от тях са изпълнявани през предходни години и са добавени няколко нови програми, обясни просветният министър Сашо Пенов.

Той подчерта, че съдържанието на националните програми предварително се обсъжда на отраслов съвет, в който участват всички социални партньори и след това подлежат на обществено обсъждане. Ежегодно МОН публикува отчет за изпълнението на националните програми от предходната година.

Пенов посочи, че новите национални програми са "България - образователни маршрути" и "Неразказаните истории на българите". Първата програма замества приключилата и развилата се по време на COVID пандемията програма "Отново заедно". В новата образователна програма могат да се организират кратки екскурзии, свързани с историята, екологията, географията, биологията, етнографията, архитектурата, фолклорът и занятия, за да могат учениците да видят с какво се занимават изучаваните от тях дисциплини. По тази програма могат да кандидатстват всички училища, включително и неделните училища в чужбина.

Патриотични маршрути вместо море предлага МОН на учениците за лятото

Патриотични маршрути вместо море предлага МОН на учениците за лятото

Отчита се сериозен интерес към програмата за изучаване на традициите на българската армия

За втората образователна програма - "Неразказаните истории на българите", ще се даде възможност на местната общност в чужбина, да изследва български източници и родови корени, с което да се допринесе за утвърждаването на българската идентичност и самосъзнание.

Предвижда се нов модул "Училища без агресия" за личностното развитие на децата и учениците, с което да се даде възможност децата да присъстват повече в училище, да се обучават по превенция на агресията, като се използват уменията на педагогически специалисти. Крайната цел е изграждането на позитивен климат, който в съвременното общество липсва.

Продължава много добре приетата програма "Заедно в изкуството и спорта". Заложено е в националната образователна програма и подобряване на ИТ уменията, киберсигурност и безопасен интернет.

Пенов добави още, че продължава програмата "Изучаване и съхраняване на традициите и историите на българската армия". Отзвукът в училищата от тази програма е позитивен и тя ще присъства и през настоящата учебна година на вниманието на учениците.

От юли спира програмата за образователни медиатори

От юли спира програмата за образователни медиатори

"Амалипе" внася подписка до институции и премиер