От следващата учебна година Министерството на образованието и науката ще следи успеха на учениците от първи до четвърти клас с допълнителен механизъм, предаде БНР. Наесен всеки начален ученик ще получи индивидуално портфолио, в което ще бъде отразен успехът му по всички учебни предмети, както и интересите и заложбите му.

Около 11 хиляди ученици от 1 до 4 клас ще се сдобият с въпросните папки. По думи на експерта в Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" Рени Рангелова става въпрос за систематично и организирано събиране на учебни материали, които представят работата на ученика в класната стая и у дома. Портфолиото представя постиженията и развитието на ученика в процеса на обучение.

Иновативните подходи стимулират учениците

Иновативните подходи стимулират учениците

Всеки един урок може да се превърне в представление

Рангелова уточни, че може да бъде работно портфолио, в което се събират материали от всякакъв характер и което учителят и родителите също допълват и оценяват.

Тя обясни, че най-напред учителите и учениците трябва да определят критериите, по които ще се събират материалите, за да могат децата да проследяват собствения си напредък.

Според нея основната функция на портфолиото е детето да се приучва към самооценка.

"Материалите, които ще съдържат папките, са разнообразни. Те могат да варират от рисунки, до писмени работи, до тестове, извършвани в процеса на учебната година", коментира още тя.

От своя страна директорът на столичното 51 училище "Елисавета Багряна" Асен Александров заяви, че одобрява идеята, но смята реализацията за трудоемка. Причината е, че за съхранението на портфолиата ще е необходима по една голяма папка всяка учебна година.

Всеки ученик с "портфолио"

Всеки ученик с "портфолио"

С 224 лева ще бъде увеличен единният разход