61,7% от българските ученици в 10, 11 и 12 клас смятат, че е добра идея да могат да работят, докато завършат средното си образование. Това сочи проучване на социологическа агенция „Медиана", изготвено по поръчка на евродепутата Ивайло Калфин.

На пресконференция в столицата директорът на „Медиана" Кольо Колев представи резултатите заедно с Калфин. Общите резултати сочат, че повечето респонденти реагират положително на идеята за дуално обучение.

Припомняме, дуалното образование представлява модел, при който учениците в последните години от средното си образование учат основните общообразователни предмети и професионални такива, като едновременно с това работят във фирми по желаното от тях направление и в края на средното образование освен диплома получават сертификат за професионални умения и вече натрупан стаж.

Ивайло Калфин подчерта, че този модел вече се прилага успешно в редица държави в Европейския съюз, като най-успешни в тази сфера са Австрия и Германия. Според него в страните, където е въведена тази система, има по-ниска младежка безработица. За да може тя да има почва и у нас, трябва да се направят редица законови промени - в Закона за средното образование, за браншовите организации, в Кодекса на труда, за да се въведат стажантските договори и възможността децата под 18 г. да работят законно.

Според Калфин моделът може да се въведе пилотно още през учебната 2015-2016 г. Стана ясно, че вече има заявен интерес от подобно решение от страна на германски и австрийски фирми. Родните фирми също могат да бъдат убедени с икономически аргументи, подчерта Калфин. Той изтъкна, че българските фирми вече са проявили „предпазлив интерес" към възможността да имат ученици за стажанти.

Резултатите от проучването на „Медиана" сочат, че едва една четвърт от българските ученици завършват средното си образование с някаква трудова квалификация. По думите на директора на агенцията Кольо Колев това е и една от основните причини напоследък масово ученици да отпадат от образователната система.
Той обърна внимание на това, че в момента страната ни е на 9-то място в страните от ЕС по отпаднали ученици и на първо място по ранно отпаднали. Средната възраст на отпадащите от образованието деца у нас е 14,3 години, докато за Европа средната цифра е 17-18 г.

Почти 50% от запитаните младежи, които още се обучават в училище, са посочили, че биха се съгласили да работят, докато учат. 80% от тези, които не са декларирали, че нямат намерения да следват висше образование, смятат, че средното образование трябва да им дава професионална квалификация. 88% от всички запитани ученици са категорични, че е добре на 18-годишна възраст вече да владеят занаят. За сметка на това обаче цели 53% от тях няма да получат подобен документ за професионална квалификация в края на средното си образование.

Според данните на „Медиана" все повече деца започват работа преди да завършат средното си образование. 7% от 10-класниците работят всеки ден или поне веднъж седмично. Този процент нараства до 12% при 11-класниците, а при зрелостниците в 12 клас цели 19% работят. Всички тези младежи обаче се трудят в сивата икономика, подчерта Калфин, тъй като в момента законите на страната не позволяват на учениците под 18 години да имат трудови договори.

По думите на Калфин
дуалната система ще помогне не със санкции, а със стимул. Преди 5-6 години нямахме този проблем с отпадането от образователната система, заяви той. Калфин предрече, че с падането на бариерите пред българите за европейски трудов пазар от началото на тази година този проблем предстои да се задълбочава.

В проучването се наблюдава и друга важна тенденция. Сред респондентите над 18 години, вече придобили образование и трудов опит, тези, които са завършили средното си образование без професионална квалификация, са били безработни най-дълго - с цяла година повече от онези, които са получили подобен сертификат.