От синдикат "Образование" ще провокират Министерството на здравеопазването за създаване на наредба, която да защитава деца, ученици и учители от агресия, гласи позиция на браншовата организация.

Агресивен ученик тормози цял клас в столично училище

Агресивен ученик тормози цял клас в столично училище

Родителите не пускат децата си в класната стая

Освен нея Синдикатът ще предложи промяна в новия училищен закон и в ДОС за приобщаващото образование, което да даде възможност на учители и директори да имат инициатива и да разполагат с лостове за справяне с този наболял и тежък проблем, за запазят здравето и достойнството на всички участници в учебно-възпитателния процес.

Синдикатът е убеден, че при липса на промяна на законовата уредба в системата на образованието в защита на деца, ученици и учители от агресия, подобни случаи ще зачестят.

Третокласници под стрес – съученик ги атакува с пергел по време на час

Третокласници под стрес – съученик ги атакува с пергел по време на час

Родителите искат да спрат децата си от училище

Повод за становището е случая, при който родители и учители протестираха срещу действията на един ученик, смущавал учебния процес. От синдиката са сериозно обезпокоени от ситуацията в столичното 19 СУ "Елин Пелин. Поводът е хиперактивното и агресивно, според родители, поведение на деветгодишен ученик.

Местят агресивния третокласник от 19-о училище в София

Местят агресивния третокласник от 19-о училище в София

Родителите са съгласни с детето да работят специални учители

В Синдиката ежеседмично пристигат сигнали от родители за агресивни ученици и за липса на механизъм в училище, който да защити ученици и учители от невъзпитано и брутално поведение на ученик, проявяващ физическо насилие над всички участници в образователния процес. В новия училищен закон на Милена Дамянова няма никакви механизми за защита от такава агресия, се казва в становище на синдиката.

В същия закон няма и никакви възможности за ефективна намеса на учители и директори, които да опазят своите възпитаници, се казва в становището. Нека припомним, че учителят или директорът, сам, без желанието или разрешението на родителя, не може да препоръча или задължи хиперактивно дете или ученик да бъде прегледано от оторизираните медицински специалисти, за да се намери най-добрия начин за съхраняване на микроклимата и живота на останалите ученици и учителите.

Обемният образователен закон задължава Министерство на здравеопазването да определи в специална наредба болестите на учителите, които са опасни за учениците. В същия закон, явно съзнателно, е забравено същото министерство да посочи болестите и отклоненията на учениците, които застрашават здравето и живота на своите съученици.

Синдикатът ще препоръча на Държавната агенция за закрила на детето да бъде по-активна и своевременно да се намесва в подобни случаи, а не да изчакват 4 и повече месеци, без да е дадена препоръка или предложено съдействие за решение на казуса. За съжаление, Министерство на образованието и регионалните управления на образованието нямат механизъм, пак по вина на образователния закон, да се намесят и с решителни действия да се справят с подобни проблеми.

Синдикат "Образование" подкрепят справедливите и вече стачни искания на учителите и директора на 19 СУ "Елин Пелин".