Нов Български тълковен речник представиха днес в Софийския университет. Авторът е проф. Василка Радева - дългогодишен преподавател във Факултета по Славянски филологии на най-старото висше учебно заведение у нас. Речникът е на издателство „Изток-Запад".

Главен асистент д-р Надежда Михайлова определи с две думи новия речник като „нужен и чакан". Според нея той е строго насочен към практична употреба и е удобен и достъпен за широк кръг от хора.

Изданието се отличава с кратко и ясно тълкуване на думите и обобщава стилистичния маркер на словото. В речника е включен и набор от диалектни думи, които имат широка употреба в ежедневната ни реч.

Строго терминологичната и професионална лексика не е залегнала в основата на изданието и фразеологичните словосъчетания са слабо застъпени.
Според самата авторка речникът не обхваща и думите, които се считат като нежелателни за употреба.

Проф. Радева заяви, че целта на Българския тълковен речник е да бъде компактен и да респектира с точното и обстойно обяснение на думите. Тя обясни, че в изданието са включени и думи от пасивната лексика, както и такива от руски произход, редом с технологични съвременни термини.

Радева поясни, че някои от архаичните думи са намерили място в речника, защото са обособили свои нови значения.

Новото издание на Българския тълковен речник бе определено от филолози като „Цялата Вселена, подредена в азбучен ред".
Речникът вече е достъпен в книжарниците и е на цена от 40 лв., като само до края на деня е на промоционалната стойност от 32 лв.

Филолозите съобщиха, че скоро се очаква да бъде представен и нов Речник на семейно-родовата лексика.