Първи учебен ден - 15 септември, 2010 година.  Те идват.