Нормативът за назначаване на психолози в училищата ще отпадне, съобщи просветният министър Даниел Вълчев, цитиран от БНР.

Досега в училищата можеше да се назначава по един психолог на 500 деца.

Що се отнася до педагогическите съветници, аз също положително се отнасям и по този въпрос, но трябва да имаме предвид, че да искаме от това да се получи наистина един сериозен ефект, трябва да бъдат подбрани необходимите хора. Т. е. не бива да се счита, че мястото за педагогически съветник, това е мястото за онзи колега, който просто в момента няма часове. Ако така правим, според мен ефектът няма да бъде значителен. 
        Даниел Вълчев

Министър Вълчев заяви, че е възможно в новия закон за народната просвета да залегне въвеждането на вечерен час за учениците.

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за народната просвета, които предвиждат ограничаване на броя на предметите, по които зрелостниците да правят избор за матури.

Една от целите е да се осигури равнопоставеност на учениците при завършване на средното им образование и съпоставимост на техните резултати.

Предвижда се и децентрализация на домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа и преобразуването им от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги по смисъла на Закона за социално подпомагане.