Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подкрепя България и реформата в образованието, насочена към развитие на компетентност.

Това заяви д-р Андреас Шлайхер, директор на дирекцията за "Образование и умения" в ОИСР по време на среща с министър Галин Цоков и неговия екип в МОН. За първи път създателят на глобалното изследване PISA е на посещение в България по покана на българския министър на образованието и науката, за да се срещне, както с представителите на държавните институции, така и с директори, учители и ученици.

"Започнахме една по-широка промяна в образователната система, която цели децата не толкова да възпроизвеждат знания, а да се учат как да ги приложат в живота", обясни Цоков. Той запозна представителя на ОИСР с историята и спецификите на българската образователна система.

"Това, което сте постигнали в образованието, е добра основа за промяна, насочена не само към предаване на знания в училище, а и на умения", коментира д-р Шлайхер. Като положителен пример той посочи внедрените иновации в много български училища. Според д-р Шлайхер важно е добрите практики в тях да бъдат приложени и в други. По думите му от голямо значение е училищата да се чувстват включени, да се ангажират хората на първа линия и те да получат необходимия инструментариум.

Д-р Шлайхер подкрепи и промяната във формата на оценяване на националното външно оценяване.

Той подчерта още, че училищата могат да бъдат успешни, когато включват и родителите, а компетентностно ориентираното образование е доказало ефективността си да се случи това. Представителят на ОИСР посочи и добри примери на държави по света, които са успели да осъществят реформата.

В разговора с д-р Шлайхер участие взеха също заместник-министрите Наталия Митева, Мариета Георгиева и Емилия Лазарова, както и началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска.

ОИСР оцени положително постигнатото от страната ни в областта на образованието

ОИСР оцени положително постигнатото от страната ни в областта на образованието

Представители на организацията отправиха и препоръки към МОН

След срещата си с екипа на МОН Андреас Шлайхер представи изводи от изследването PISA и обсъди важни образователни теми с представители на регионални управления на образованието, синдикални и работодателски организации и педагогически факултети. Чрез резултатите трябва да се видят типовете задачи, в които децата са добри и къде има нужда от промяна, препоръча той.

Един от изводите е, че те учат много материал, но не винаги могат да достигнат компетентности.

В срещата участваха председателят на Синдиката на българските учители д-р Янка Такева, Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-София, представители на университети, депутати от Комисията по образование и наука в НС и др.