Днес с постановление на Министерски съвет беше прието откриване на филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" в град Видин. Това съобщи говорителят на служебния кабинет Ирина Белчева.

Филиалът се открива в регион с демографски и икономически проблеми, с недостиг на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор.

Във филиала на Русенския университет във Видин ще се преподават следните специалности: "Педагогика на обучението", "Информатика и компютърни науки", "Машинно инженерство" , "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Транспорт", "Корабоплаване и авиация" и "общо инженерство".

Всички тези специланости са структуроопределящи за устойчивото развитие на пазара на труда и икономическото развитие е на региона. Капацитетът, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация е 600 студенти.