Носители на тазгодишната награда „Джон Атанасов” са трима млади учени, съобщават от президентството.

Това са д-р Елица Кьосева, д-р Зорница Петрова и д-р Веселин Райчев.

Кьосева е асистент-професор в сингапурския университет по технологии и дизайн. Портфолиото й, както и изследванията, които е провела, са фокусирани върху новите методи за използване на светлина при реализиране на желаните операции и прецизния контрол на атоми и молекули, които са градивните частици на квантовите компютри.

Нови методи за прецизен контрол - композитни импулси са основните постижения на Елица Кьосева за последните 3 години. Чрез тези методи квантовите системи могат да се контролират с ефективност, която далеч надвишава необходимите 99.99 %.

Вторият лауреат – д-р Зорница Петрова, от 12 години работи в областта на обработката на естествен език и машинно обучение. Основният принос на научната й дейност е в областта на образованието, технологиите и индустрията. Петрова е автор на над 60 научни публикации. Тя е организирала четири международни състезания по семантика. От 2016 г. е ръководител на екипа разработващ Амазон Алекса.

Третият лауреат на президентското отличие е изследователят д-р Веселин Райчев. Обучаване на компютрите автоматично да извършват дейности, свързани със софтуерното инженерство, е основната цел на изследванията на Райчев.

Автоматичното генериране на програми, автоматичната корекция на програми и  автоматичният превод от един програмен език на друг са примери за това.

От „Дондуков 2” допълват, че научните резултати на д-р Райчев са публикувани в редица академични институции, сред които MIT, U Washington, UTAustin, Microsoft Research и IBM Research.