Правителството одобри да бъдат отпуснати допълнителни трансфери в размер на 22 643 942 лв., разпределени по общини, за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 година, съобщиха от пресцентъра на МС.

Министерството на образованието и науката (МОН) е изготвило разпределение на необходимите средства, съобразно определените нормативи и въз основа броя на децата и учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към месец февруари 2019 година.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на МОН за 2019 година.

Правителството одобри и трансфер в размер на 277 530 лв. по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Парите ще отидат за стипендии и еднократно финансово подпомагане на изявените деца.

Спираме изтичането на мозъци с по-големи стипендии за докторанти

Спираме изтичането на мозъци с по-големи стипендии за докторанти

Привличат постдокторанти със средства от 1 500 до 3 000 лв.

За 2019 г. за деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища са предвидени общо 793 050 лв., в т.ч. 293 130 лв. за предоставени стипендии на деца по Програмата от 2018 година, пишат от пресслужбата на кабинета.

С настоящото постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 203 040 лв., като 63 585 лв. са във връзка с постъпили в Министерството на образованието и науката (МОН) искания за финансиране на 40 нови стипендии по програмата от 19 общини, отпуснати за 2018 г.

Отделно от тях са необходими 135 270 лв. За 250 стипендии от 46 общини, чието изплащане е започнало през 2018 година, и 4 185 лв. - за издадени заповеди за 7 стипендии на ученици в частни училища.

Тъй като и седемте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на гр. София, средствата се предоставят на Столична община.

МС дава близо 92 000 лв. за стипендии на ученици в училища по изкуства

МС дава близо 92 000 лв. за стипендии на ученици в училища по изкуства

Предвидени са и 60 000 за стипендии на даровити деца

По бюджета на МОН се предоставят общо 74 490 лв., от които 74 115 лв. за 91 издадени от министъра на образованието и науката заповеди - 71 заповеди от 2018 г. и 20 заповеди от 2019 г. по Програмата и за стипендии на трима ученици от Технологично училище "Електронни системи" - София, което е в структурата на ТУ - София. Останалите 375 лв. са за еднократно финансово подпомагане, за което има издадени две заповеди от министъра в края на 2018 г.

По този начин необходимите средства възлизат общо на 277 530 лв., което няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 година, уверяват от правителството.

Правителството отпуска над 6 млн. лева за наука

Правителството отпуска над 6 млн. лева за наука

Средствата са за две научни програми и за стипендии за докторанти