Има плагиатство в представените дисертационни и научни трудове на ректора на Техническия университет Варна проф. Росен Василев. Плагиатството се изразява в становищата на рецензентите. Наказанието, което го грози е прекратяване на трудовите права и назначаване на служебен ректор.

Това обяви председателят на Комисията по академична етика към Министерството на образованието и науката (МОН) проф. Венцислав Динчев от НАИМ-БАН на пресконференция в просветното ведомство.

"През следващата седмица министърът трябва да назначи служебен ректор. Отстраненият преподавател няма да може да продължи да работи като лектор в университета, а ще трябва да се явява на конкурси, само че за доцент", уточни проф. Динчев.

Уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Росен Василев преписвал дословно чужди трудове

Проф. Николай Денков обясни, че става дума за книга, публикувана от чуждестранни автори от университета в Белфаст, Ирландия, които са изследвали някакви метални сплави. Книгата е публикувана през 2009 г.

Проф. Денков изтъкна, че през 2015 г. излиза статия с единствен автор проф. Росен Василев, в която част от фигурите от книгата са директно прехвърлени в неговите научни трудове.

"Представянето на чужди научни резултати като свои без да се упомене източникът, това е чист, стопроцентов случай на плагиатство", отбеляза професорът и добави, че от гледна точка на научните книги това е доста явен случай. По думите му става въпрос за доста сериозен процент плагиатство в научните трудове на проф. Василев.

От ТУ-Варна защитиха ректора си

От ТУ-Варна защитиха ректора си

Определят твърденията за плагиатство като абсурдни

Припомняме, преди повече от година редакцията на news.bg беше алармирана от от бившия ректор проф. д-р Овид Фархи за схема, която грубо нарушава Закона за развитие на академичния състав в България.

Проф. Динчев заяви, че членовете на комисията не са въодушевени от това, с което се занимават, но по думите му трябва да има и орган, който да има реакция, и орган, който да следи за плагиатството. Той констатира, че може да се говори за плагиатство в представените дисертационни и научни трудове, при придобиване на научната степен "доктор на науките" и заемане на академичната длъжност "професор".

Плагиатството се изразява в становищата на рецензентите, а някой от тях дори стигат до десет страници, обясни проф. Динчев. Основният аргумент на проф. Василев бил, че не цитираните материали и публикации са общо дело и общ коректив.

"В момента, в който някакъв текст придобие публичност и не цитирането и възпроизвеждането му в друга научна разработка, е плагиатство", даде да се разбере професорът.

МОН разглежда още три сигнала за плагиатство

МОН разглежда още три сигнала за плагиатство

Красимир Вълчев назначава служебен ректор на ТУ-Варна

Целта на Комисията по академична етика е да излезе с доклад към министъра на образованието и науката, в който се съдържа цялото заключение. Заключението се базира от шест различни арбитри, които трябва да бъдат категорични дали има наличие на плагиатство или не. Мнението на петима от арбитрите е, че има плагиатство и докладът е изпратен на просветния министър.

Единственият гласувал против е бил на мнение, че по случая с плагиатството е имало сигнали до Районната и окръжната прокуратура на Варна. Резултатът от сигналите е бил отрицателен и прокуратурата е заявила, че не е компетентна и не би могла да се занимава с наказателно преследване срещу набеденото лице.

След като докладът стигне до просветния министър, той трябва да напише писмо до ректора на съответното висше учебно заведение, което да изиска да бъдат прекратените трудовите права на въпросния човек, използвал плагиатство.

Обвиняват в плагиатство ректора на ТУ - Варна

Обвиняват в плагиатство ректора на ТУ - Варна

Преписал ли е дисертацията си от свой докторант проф. Росен Василев?

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че ректорът на ТУ-Варна Росен Василев бе уличен в плагиатство на представени дисертационен и научни трудове.

Проственият министър Красимир Вълчев обяви, че от МОН разглеждат още три сигнала за плагиатство.