Поредното българско училище зад граница отвори врати днес. С усилията на десетки родители българско училище вече има и в Берн, Швейцария, информира БНР.

В Швейцария има общо 5 български училища, но само това в Женева е с държавна подкрепа, а останалите съществуват заради частна инициатива на българи.

Финансираме 18 нови български училища в чужбина

Финансираме 18 нови български училища в чужбина

Над 20 000 деца и ученици зад граница подпомога държавата

Нуждата от ново училище е продиктувана от разрастването на българската диаспора в големите градове в Швейцария. Само в Берн живеят над 1 500 души, които заявяват силното си желание децата им да не прекъсват корените си с родината, българския език и култура.

Президентът на новото училище Верджиния Лазарова коментира пред общественото радио, че всичко около организирането на проекта започнало по инициатива на няколко майки, които проучили дали има интерес от създаването на такова училище. Оказало се, че интерес за българско училище има.

"Така се създаде една инициативна група от седем души - майки, филолози, педагози. Започнахме интензивна работа за разработване на инструктора, подготовка на учебни планове, популяризиране на инициативата. На трети ноември стартирахме", обясни тя.

Инициаторите потърсили подкрепата на държавата в начинанието си - те се свързали с посолството още в началото на годината. Те обаче не получили подкрепа, защото били частна инициатива и не били признати от Министерството на образованието. Така родителите решили да продължат проекта като частна инициатива, защото условията за кандидатстване на МОН били доста сложни.

"Искахме да сме подготвени, да стартираме най-напред, да имаме добра база, да покажем учебни планове, брой ученици и тогава ще се обърнем към министерството", обясни още Лазарова.

По думите ѝ сградата, където е училището, цялото оборудване и учебните помагала са осигурени със средства на българите в Берн.

Българите в чужбина създават най-вече училища

Българите в чужбина създават най-вече училища

Тригодишно изследване представя 80 дестинации на сънародниците ни по света

"Съществуването на програми, учебни планове и учебници, създадени за случаи като нашите, би било страхотна подкрепа. Италия изпраща и учители в Швейцария, които обучават италианските деца", каза още тя.

По данни на ръководителя на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в МОН Наталия Михалевска през настоящата учебна година ведомството подпомага 362 български неделни училища зад граница, от които 298 са в Европа. В рамките на миналата учебна година тези училища са били подпомагани с над 9 милиона лева.

Във връзка с училището в Берн Михалевска заяви, че заведението може да кандидатства по Националната програма "Роден език и култура зад граница".

"Трябва да има учители. Трябва да има помещения, подходящи, свързани с нормативно определените изисквания на съответната държава. По националната програма няма изисквания за брой деца в началото. Трябва да могат да създадат свой родителски съвет, както и да изберат училищен ръководител или човек, който да се грижи за цялостния процес", обясни Михалевска и прикани инициаторите да кандидатстват по програмата.

Държавата поема командироване на учители в българските неделни училища

Държавата поема командироване на учители в българските неделни училища

Училища от 25 държави се включват в инициативата: "Розите на България"

"Много важно е да участват в нашата програма, за да бъдат част от общността на българските неделни училища и да имат шанса да сертифицират българския език като чужд по общата европейска езикова рамка и по този начин да бъдат признати и в швейцарската образователна система", допълни тя.

Относно командироването на учители по български от България към дипломатическите представителства в чужбина, Михалевска посочи, че все още не са постъпили искания за командироване на такива.

МОН въвежда дистанционно обучение по български език в чужбина

МОН въвежда дистанционно обучение по български език в чужбина

Вълчев изрази подкрепа за усилията за признаване на българския език като матуритетен