От 5-ти април 2012 г. няма да се допускат гости в студентските общежития след 22:00 часа. Тези, които нарушават правилата ще бъдат гонени. Това реши заседание на ректорския съвет.

След оплаквания на жители в един от блоковете, четирима студенти от ТУ София са изгонени. Хулиганите нарушавали системно вътрешния ред, като организирали системни запои, съобщават от Столична Община.

Провинилите се ще бъдат отстранени от общежитията до края на годината, решиха от отдел „Столове и общежития" към ТУ.

По думите на Марин Христов, ректор на вуза, до месец предстои да бъде изготвен нов, по-строг правилник за вътрешния ред в студентските блокове. За да се засили контрола, ще бъдат поставени камери по всички етажи.

От вчера вече е в сила и вечерен час за студентите. Той е 22:00 часа. След това общежитията се заключват и вратите се отварят чак в 5:00 часа на другата сутрин.