Проф. Любен Тотев бе преизбран за нов четиригодишен мандат за ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски". Това съобщиха от пресцентъра на Българска минно-геоложка камара.

Програмата му за новия мандат включва успешна национална акредитация на Минно-геоложката Алма Матер, повишаване качеството на предлаганото специализирано образование чрез модерни методи и практика и разширяване и задълбочаване на научно-изследователската дейност я в него.

Дългосрочната цел пред екипа на проф. Тотев е европейска акредитация на МГУ „Св. Иван Рилски" и повишаване на финансовата му независимост.