Предаваме щафетата на следващото ръководство с надеждата, че ще продължат в посоката, която сме започнали. Това обяви в края на мандата си служебният просветен министър проф. Николай Денков. Сред приоритетите на служебното ръководство на Министерството на образованието и науката (МОН) са били подготовката на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), националното външно оценяване.

По отношение на подготовката на нова версия за стратегия на научните изследвания Денков подчерта, че тя бе поставена за публично обсъждане преди около месец. Акцентът беше поставен върху ясен анализ на проблемите и целите, които трябва да бъдат изпълнени. Служебният просветен министър изтъкна, че стратегията трябва да бъде приета от Народното събрание до края на юли, ако искаме да не създадем рискове за оперативните програми. Документът ще бъде внесен в Министерския съвет или за утрешното заседание, или ще остане за следващата седмица.

"Без наука няма качествено образование и развитие на технологии в една държава", категоричен е проф. Николай Денков. По думите му е много важно и през следващия период образованието и науката да бъдат развивани съвместно.

Другият приоритет, по който служебния министър на образованието и екипът му са работили, е подготовката на изменения в Закона за развитие на академичния състав. Те са свързани с регламентиране на правилата и последствията при установяване на плагиатство.

Проф. Денков засегна и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и одитния доклад, с който бяха замразени средствата по програмата. На правителственото заседание на 26 април беше приет план за действие как да се преодолеят критичните бележки в доклада. Проф. Николай Денков смята, че до няколко месеца замразените средства могат да бъдат освободени.

По думите му, в одитния доклад се съдържали 14 критични бележки. Служебното ръководство на МОН е подготвило 14 мерки. Следващото ръководство трябва да изпълни плана за действие, смята проф. Денков. Ако това бъде изпълнено, средствата ще бъдат размразени, подчерта той. Корекция обаче ще има. Служебното ръководство на МОН успяло да договори корекцията да не бъде върху пълния размер на договорените средства 340 млн., а само върху няколко дейности. Тя ще бъде наложена като процент от 42 млн. лв. - стойността на договорите.

Зам.-министър Мария Гайдарова подчерта, че е решен проблемът с транспортните разходи на учителите. На 90% от тези, които преподават извън населеното място, където живеят, ще им се покриват разходите за транспорт.

113 400 преподаватели и непедагогически персонал са получили договореното с анекс към колективния трудов договор увеличение на заплатите си.

По повод казуса с лагера в Равда министър Денков посочи, че това, което МОН може да направи, е да сезира прокуратурата за неправомерно навлизане в обекта. Той подчерта, че е важно каква ще е стратегията за развитие на съответното управление. За базите проф. Николай Денков констатира още, че не се използват достатъчно добре. От около 140 обекта в момента функционират около 30.