Министерството на образованието разкрива линия в помощ на учителите при случаи на насилие.

Специалистите от Националната мобилна група за психологическа подкрепа на ведомството ще консултират учители и директори на училища и детски градини как да постъпват в случаи с деца в риск, риск от насилие или в кризисни ситуации.

Създадена е организация във всеки от шестте центъра за психологическа подкрепа към МОН - в София-град, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас - да се приемат сигнали и да се обсъждат конкретни случаи от българските училища.

България е сред 10-те от 43 държави с най-много насилие в училище

България е сред 10-те от 43 държави с най-много насилие в училище

Всяко пето дете страда от поведенчески проблеми

Мярката цели да се подпомогнат учителите да защитят деца в риск, като подават своевременно сигнали, за да се окаже необходимата подкрепа. Те ще могат да обсъждат и текущи ситуации и помощ за намиране на най-верните решения, а също ще се оказва методическа подкрепа за разпознаване на белези от психологическо или физическо насилие сред учениците.

До този ход се стига след няколко случая в страната, при които учители споделят, че се чувстват оставени сами в кризисни ситуации. Очаква се мярката да бъде от голяма подкрепа за по-малки и отдалечени училища, в които няма постоянно назначени психолози, поясняват от МОН.

МОН иска борбата с агресията да започва от предучилищна възраст

МОН иска борбата с агресията да започва от предучилищна възраст

УНИЦЕФ: Насилието в училище отразява доминиращите социални норми в обществото