От Синдикат „Образование" искат и поведението да влиза в механизма на балообразуване при приема на ученици след седми и осми клас, съобщиха от организацията. Реда за сегашното образуване на оценките е регламентиран в Наредба от 2005 година.

Синдикатът предлага въвеждане на нов компонент при балообразуването - „Поведение", който да носи 4 точки при формиране на бала. Учениците, които са имали наказания, да бъдат лишени от този компонент.

Според синдикалистите, този компонент ще бъде първата стъпка в посока за по-добро българско образование, като в него да има два равностойни стълба: обучение и възпитание.

От образователната формация упрекват делегираните бюджети и необузданата политизация на образователната система, че са в основата на загубеното възпитание на децата.

Политизацията допусна налагането на два паразитни приоритета: икономии на държавата за сметка на качественото образование и диктат на родителите по отношение на организация на системата и оценяването на ученици от учители.

"Синдикат „Образование" подкрепят безрезервно новата философия на МОН към въвеждане на многообразие в избора на балообразуващи предмети, като се отчита и запазва конкретиката на съответните профили или професии.

Така при различните профили, за които ще кандидастват учениците след основно образование, ще трябва да показват резултати по всички изучавани предмети, а не както беше досега-акцент към само два от изучаваните предмети и осакатяване на подрасващите и лишаване от знания по повечето от изучаваните предмети.

От синдиката искат учителите-квестори да бъдат със статут на държавни експерти за деня на изпита, а тяхното възнаграждение и разходи, като дневни и пътни, да бъдат гарантирани от Министерството на образованието и науката.

МОН да поеме ангажимент да не се допускат необосновани обвинения, без доказателства към учители и директори, участващи в изпитната кампания.