Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" - КНСБ (ВОН-КНСБ) настоява обещаното увеличение на възнагражденията в системата на висшето образование да стане факт. Синдикатът изпрати отворено писмо до президента Румен Радев, премиера Димитър Главчев и министъра на финансите Людмила Петкова.

Синдикатът изтъква, че държавната политика за увеличение и стабилизиране на доходите на работещите в сферата на висшето образование и науката, започнала през 2020 г., предвижда ежегодно повишение на заплатите на академичния и неакадемичния състав на държавните висши училища (ДВУ) в Република България. В писмото си изтъква, че в Бюджет 2024 са заложени 39 млн. лв. за увеличение на заплатите на академичния състав. ВОН-КНСБ отбелязва, че е планирано и последващо увеличение на заплатите, считано от 01.04.2024 г., за което са предвидени 150 млн. лв. (компенсация за отпадането на студентските такси, обявена от редовния премиер акад. Николай Денков).

Договорено и законоустановено е средствата да са целеви за възнагражденията на академичния и неакадемичния състав в ДВУ, както и за повишение стипендиите на докторантите. Предложени и одобрени са и необходимите промени в Закона за висше образование (ЗВО), следвайки политиката по доходите и особено реформата за създаване на специализирана администрация, заложена от 2020 г. в чл. 53, за която досега нямаше финансиране. Така предложеният проект на МОН за Постановление на Министерския съвет (ПМС), чийто срок за обществено обсъждане приключи на 11.04.2024г., вече месец е в зависимост от решението на Министерството на финансите (МФ), подчертава ВОН-КНСБ.

Синдикатът посочва, че след встъпването в длъжност на служебното правителство е спряло да се работи по за увеличението на заплатите в системата на висшето образование. В отвореното си писмо ВОН-КНСБ обвинява Министерството на финансите в бездействие. Става ясно, че МФ още не е публикувало ПМС (на основание чл. 92 от ЗВО), въпреки приключените законови процедури. От договорените допълнителни средства за тази година към бюджетите на ДВУ не е постъпил нито лев. Заплатите на работещите в сектор висше образование и наука към днешна дата са на нива от началото на 2023 г, подчертават от ВОН-КНСБ.

Синдикати настояват за по-високи заплати в системата на висшето образование

Синдикати настояват за по-високи заплати в системата на висшето образование

Национален синдикат Висше образование и наука готви протестни действия, ако исканията им не бъдат чути

В отвореното си писмо синдикатът уточнява, че министър Людмила Петкова е поискала допълнително време за верифициране на представените от МОН изчисления. Насрочената за 10.05.2024 г. среща обаче не се състояла. Според ВОН-КНСБ финансовото министерство се дистанцират от поемането на отговорност за спазване на вече обявеното, договореното на държавно ниво и гласуваните изменения и допълнения на ЗВО в Народното събрание.

Националният синдикат ВОН - КНСБ изразява несъгласие с нихилистичната политика от страна на служебния министър на финансите. Синдикатът е категоричен, че няма да ще остави министър Петкова да анулира решения и договорки, взети от социалните партньори в рамките на тристранния диалог, съгласно Кодекса на труда.

ВОН-КНСБ ще проведе протест пред Министерството на финансите на 20.05.2024 г.

Оказва се, че висшето образование не е сред основните държавни приоритети и от него държавата е склонна да пести средства, за да няма интелигентни избиратели, които да мислят, оценяват факти и постъпки и да търсят сметка на тези, които не мислят за бъдещето на България. Не можем да останем безучастни!, допълват от синдиката.