Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" в столицата откри нова специалност по автомобилна мехатроника. Това стана възможно, след като бе открита нова учебна лаборатория, оборудвана с най-съвременните двигатели.

Финансирането е осигурено по Националната програма "Модернизиране на системата за професионално образование" и с огромната подкрепа на българския бизнес.

Учениците ще имат възможност да проследяват със специален уред - осцилоскоп, параметрите, отчитани от датчиците по системата за управление на двигателя в реално време.

За обучението на учениците и запознаването им с най-новите елементи на автомобилните двигатели са закупени четири симулационни табла, които демонстрират действието на задвижващите автомобила системи, свързани с отработването на газовете, горивната система - бензинова и дизелова, спирачната система. Таблата са окомплектовани с компютри, които снемат в графичен вид данните и дават възможност за симулации на различни неизправности по автомобила.

Очаква се обучението в центъра да гарантира усвояване на знания и умения, очаквани от транспортния бизнес за по-нататъшна успешна реализация на учениците.

Лентата на новата лаборатория прерязаха вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева и Денис Кнобел, посланик на Швейцария у нас.

Кунева подчерта, че това е приятната част от работата й като министър, тъй като тук открива "общност от хора", визирайки ученици на гимназията, които днес идват в нея, за да преподават.

"Професионалното образование е идея, която се нуждае от мощна подкрепа, за да може да работи за икономиката, за образованието и за щастието на хората", заяви Кунева. Тя има още по-високи очаквания към учителите в професионалните гимназии, които по думите й не трябва да се уморяват да държат погледа си върху очакванията на икономиката и на младите хора.