Студентите използват евростипендиите най-вече за такси, учебници, курсове и обучения.

Това сочат данните от доброволна анкета между близо 4000 студенти.

На пресконференция в столицата бяха отчетени резултатите от проекта „Студентски стипендии" за трите учебни години: 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 г. Проектът е с продължителност до 31 юли 2015 г., а стойността му е малко над 80 млн. лв.

Студентите харчат парите по-малко за наеми на общежитие или квартира, лични нужди и пътувания. За спестявания се оказва, че не остават.

Повече са момичетата, получили стипендии за успех - 70%, а момчетата 30%. Те получават по 120 лв. на месец, като максималният възможен размер е общо около 600 лв. (за един семестър). При специалните стипендии отново момичетата водят - 63%, а 37% са момчетата.

МОН прави разчети съвместно с Финансовото министерство и търси възможности за повишаване на стипендията от 120 на 150 лв, стана ясно от думите на доц. д-р Мария Фъртунопва, проект „Студентски практики"

Иначе прави впечатление , че между трите учебни години най-висок е успехът на класираните формуляри през летния семестър на 2014/2015 г. - за успех (5,83), а за специални (5,73).

51 висши училища в страната са партньори на МОН. Всички студенти, в редовна форма на обучение имат право да участват, ако успехът им е не по-нисък от „Добър" 4.
Тази година за първи път младежите са можели да кандидатстват онлайн, което ги улеснило. Подадени са 299 186 формуляра. От тях потвърдени са 271 651, а класираните са 158 550 студенти.

Или с други думи, ако всички подадени формуляри се наредят в една линия, тя ще е дълга 90 км.

Иван Модев от ГД „Структурни фондове" - МОН обяви , че за учебните 2015/2016 и 2016/2017 г. отново ще стартира проектът. Бюджетът възлиза на 26 000 000 лв.