Студентските съвети искат отменя на всички изпити в сградите на висшите училища до края на летния семестър 2019/2020 година, освен случаите на необходимост. От съвета настояват при присъствено провеждане на изпитите, висшите училища да осигурят всички противоепидемични мерки.

Националното представителство отправя своите искания към зам-министър-председателя по обществения ред и сигурността, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, министърът на образованието Красимир Вълчев до министър на културата Боил Банов, както и до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, ректорите на висшите училища, както и до Студентски съвети и общности.

Техните искания са да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до края на летния семестър. Също така те настояват масовите мероприятия и събития да бъдат провеждани чрез видеоконферентна връзка.

Част от исканията им е ръководствата и студентските съвети на висшите училища да продължат да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия.

СУ приема нови студенти с оценките от матурите

СУ приема нови студенти с оценките от матурите

Кандидатстудентски изпити ще има само за две бакалавърски програми

От студентския съвет настояват да бъдат провеждани онлайн изпити чрез видеоконферентна връзка, в т.ч. кандидатстудентски изпити, семестриални изпити, поправителни и ликвидационни изпитни сесии, защити на дипломни работи и държавни изпити през м. юни и м. юли, с изключение на практическите изпити.

Да бъдат проведени присъствено държавните изпити на специалност "Право" по следните дисциплини: "Гражданскоправни науки", "Наказателноправни науки" и "Публичноправни науки" .

Те искат стажант-лекарите да продължат стажовете си независимо под каква форма. Да бъдат организирани държавните им изпити с оглед навременното им дипломиране в рамките на календарния план на висшето училище.

Във висшите училища по архитектура, строителство и геодезия да бъде удължен летният семестър 2019/2020 година с минимум 30 календарни дни, както и бъде удължен срокът за заверки и защити със 7 календарни дни, настояват от Студентския съвет.

Студентите от СУ на бунт срещу провеждането на изпити в университета

Студентите от СУ на бунт срещу провеждането на изпити в университета

Досега подписалите петиция са 725 души

Те искат да бъде удължен срокът на летния семестър на всички училища по изкуства, а във висшите училища по изкуства да бъдат проведени присъствено държавните изпити и дипломните защити при закрити врати в периода м. юли- м. септември 2020 година.

От съвета предлагат Техническите университети да проведат изпитите си онлайн чрез видеоконферетна връзка, с изключение на занятия, които не могат да се проведат неприсъствено.

Студентите да бъдат освободени от заверяване на изучаваните предмети през летен семестър на учебната 2019/2020 година.

Също така те предлагат да стартират разговори на регионален принцип между ръководствата на висшите училища за бъдещо сътрудничество и за съвместно използване на материални бази и общежития с оглед непредвидимия характер на кризата.

Кризата покрай COVID-19 ще задържи студентите у нас според професор

Кризата покрай COVID-19 ще задържи студентите у нас според професор

Има достатъчно обявени свободни места във всички държавни и частни университети в страната

В сградите на висшите училища, студентските общежития и работните помещения да не се преустановят действията за постоянна дезинфекция до края на м. юни, в т. ч. - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена, настояват още те.

Правителството одобри до 40 млн. лв. държавни гаранции за студентски кредити

Правителството одобри до 40 млн. лв. държавни гаранции за студентски кредити

Лимитът с 8-те банки е до 30 млн. лв.