Националното представителство на студентските съвети подкрепиха единодушно предложението на правителството да отпаднат таксите за обучение на студентите държавна поръчка в университетите, което в момента е на обществено обсъждане.

Това стана ясно по време на среща между министър-председателя Николай Денков и ръководството на НПСС в България.

Според студентите качеството на образованието е най-големият проблем в системата и е най-важното за бъдещето на младите хора. Премиерът Денков подчерта, че когато държавата финансира едно висше училище, то публичните средства трябва да бъдат свързани с това как се осигурява качеството на обучението.

"Финансирането трябва да бъде обвързано с качеството на преподаване и вашето мнение в това отношение е много важно и трябва да бъде отчетено", заяви премиерът. Диалогът на правителството със студентите ще продължи и в бъдеще.

По отношение на исканията на студентите за увеличаване на средствата за ремонт на общежитията в страната, както и на размера на студентските и докторантските стипендии, министър-председателят се ангажира държавата да продължи да работи в тази посока. В бюджета за 2024 г. са предвидени допълнителни 100 млн. лв. за тази цел.

Съветът на ректорите се обяви против отмяната на студентските такси

Съветът на ректорите се обяви против отмяната на студентските такси

Такси са основният източник на собствени приходи за висшите учебни заведения