Дипломите ни за висше образование не се признават от Македония, стана ясно от отговорите на просветния министър Тодор Танев пред депутатите от образователната парламентарна комисия.

Министърът уточни, че към момента всеки македонски студент, връщайки се в родината си след следване в България, трябва да полага държавен изпит, за да докаже компетенциите си. Това важи не само за страната ни, но и за всички държави членки на ЕС, които не са част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - България, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Малта и Румъния.

Всички македонски студенти са добре дошли у нас, аз нямам притеснения, че после ще си вземат изпита, оптимистичен обаче е Танев.

Междувременно министърът представи пред народните избраници своите трима заместници - Ваня Кастрева, Николай Денков, Костадин Костадинов, както и основните си приоритети на поста шеф на МОН.

Имаме голяма надежда, че финансирането ще почне да следва не броя на учениците, което ще разтовари противоборството между училищата, а все повече ще следва качеството на образование. Важен приоритет е намаляване на агресията в училищата, очерта целите си Танев. Той се надява да направи всичко възможно да намали разликите в достъпа до образование.

Медици и инженери да учат безплатно при ангажимент да останат в България. Още от идеите заседанието.
Още...

Науката е много основен приоритет в Европа, имаме оперативна програма за нея и там изоставаме не само финансово, смята министърът.

По повод висшето образование той уточни, че МОН има не малки, но ограничени функции поради автономията на ВУЗ-овете. Все пак според него се изисква нова законодателна рамка за ВУЗ, но поясни, че това е в ръцете на народните представители като инициативи, като мнения. По-скоро вместо нов закон, ще има законово изменение, прецени министърът.