Трима души от ръководството на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са подали оставки, съобщи "Дневник".

Става дума за главния мениджър на висшето училище Женина Жилева, главния счетоводител Адриан Маринчев и директора на поделение "Социално-битово обслужване" Георги Георгиев. Тримата са заявили, че напускат по лични причини.

Оставките идват месец след като Сметната палата отказа да завери годишния финансов отчет на Софийския университет за 2016 г. с мотива, че не дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество.

По думите на ректора проф. Анастас Герджиков, наистина е имало пропуски, но са предприети мерки за подобряване на финансовата дисциплина. Вече функционира нова електронна система, която свързва различните звена в университета.

Междувременно стана ясно, че след сигнал на двама студенти в университета текат проверки заради раздаване на допълнителни възнаграждения на служители.

Софийският университет си има вече главен мениджър

Софийският университет си има вече главен мениджър

Длъжността е мярка за подобряване на управлението

Жилева бе първият главен мениджър на университета и заемаше поста малко повече от година. Идеята бе тя да се занимава с провеждането на обществени поръчки, да управлява имотите, да сътрудничи с бизнеса и да търси дарения и инвеститори, както и да съставя и управлява бюджета на висшето училище. Към момента не е ясно каква част от тези дейности е била изпълнена.