Срокът за разпространение на проектите на учебници и учебни комплекти за I и за V клас ще бъде удължен до 6 януари 2017 г. Учителите от цялата страна ще дадат своята оценка на пригодността на учебния материал в проектните комплекти.

Заповедта за удължаването е подписана от вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Проектите трябваше да бъдат изпратени на училищата в страната до 20 декември 2016 г. Срокът за оценка на проектите от учителите е до 23 януари 2017 г.

Издателствата имат ангажимент да разпратят одобрените на първия етап проекти под формата на готово книжно тяло до всички училища, в които учебният предмет се изучава. Ако към проектите за учебници има електронен вариант, той се предоставя в училищата на цифров носител или се посочва интернет адрес, на който е достъпен.

Първият етап от оценяването на проектите за нови учебници се извърши от оценителни комисии по съдържание, по графичен дизайн и по полиграфическо изпълнение.

МОН одобри 111 проекта за учебници и учебни комплекти за I и V клас

МОН одобри 111 проекта за учебници и учебни комплекти за I и V клас

Одобрени са 39 проекта за I-ви и 72 - за V-ти

В състава на комисиите се включват оценители, които са специалисти в съответната научна област, по дидактика или по методика на обучението на съответния учебен предмет, по начална или по предучилищна педагогика, експерти от МОН или РУО, учители, преподаващи учебния предмет, както и специалисти по графичен дизайн и по полиграфическото изпълнение.

143 проекта за учебници за 1-ви и за 5-ти клас предложени на МОН

143 проекта за учебници за 1-ви и за 5-ти клас предложени на МОН

Ако бъдат одобрени, ще влязат в употреба от 2017-2018 г.

Одобрените на първи етап проекти на учебници и учебни комплекти се разпращат до училищата за оценка от всички учители по съответните предмети в страната.