Да има олекотяване на учебния материал по литература и история. В тази посока били предложенията от преподаватели, които чувал заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, който обикаля страната в обсъждане на новите учебни програми по български език и литература и история и цивилизации.

Според предложенията, а и според неговото мнение новите учебници по литература не трябва да съдържат много произведения за задължителна подготовка.

Олекотяването на тази част трябва да даде възможност за допълнително надграждане и учителят да може свободно да избере произведения, според спецификата и темпа на класа и неговото развитие, съобщава БТА.

Диян Стаматов подчертава, че и в новите учебни програми са залегнали идеите на патриотичното възпитание и учителят е този, който ще ги приложи. По думите му българските автори са застъпени с много голяма сила.

Заместник-министърът припомни, че през новата учебна година ще бъдат въведени новите учебни програми за първи и пети клас. Значително ще се увеличат и часовете по двата предмета в различните класове.

Стаматов заяви, че по предмета "История и цивилизация" за пети клас трябва да се подготвят адекватни учебни помагала според новата учебна програма. При този случай в пети клас ще се изучава съдържателна програма, която преди се е изучавала в седми клас.