Над 62% от членовете на синдиката на учителите към КТ "Подкрепа" смятат че има опасност от заразяване с коронавирус при провеждането на матурите и националното външно оценяване. На половината на тях - 33.2% смятат, че са защитени и опасност няма. Данните са от бързо проучване на синдиката, проведено сред 19 036 негови членове.

Това трябва да се анализира от МОН и директорите в образователната система, защото вероятно някои педагогически специалисти от предпазливост ще откажат да участват в изпитите, които в момента се организират от министерството.

Без Вапцаров, Талев и Димов в матурата

Без Вапцаров, Талев и Димов в матурата

12 клас се явяват на 1 и 3 юни, седмокласниците - на 15 и 17 юни

По подобен начин стои и другия голям казус в системата - отварянето на детските градини и ясли, за което се пита в често в последните дни.

С разхлабване на мерките наближава моментът в който ще заработят много отрасли, съпътствано от реален учебен процес в образователните институции детски градини. И тук виждаме повишена доза предпазливост в работещите педагогически и непедагогически специалисти.

За стартирането на детските заведения е необходимо националният оперативен щаб и правителството на Република България да имат повод за позитивни послания към работещите в детски градини и ясли, за да се преодолее натрупания страх от извънредното положение.

Синдикат "Образование" адмирира правилните политически решения, на МОН и Министър Вълчев, относно дистанционното завършване на учебната година и явяването на учениците само за НВО след 7 клас и матурите за зрелостниците.

Абсолютно в унисон с очакванията на учители и родители е и отмяната на НВО в 4 и 10 клас.

От синдиката напомнят, че училищните ръководства очакват точните указания на МОН:

  • За разстоянието между учениците /1.5, 2 или 2.5 метра/;
  • За предпазните средства на ученици и квестори/маски или шлемове/;
  • За това, кой осигурява предпазните средства /родители, училище или МОН/

Синдикат "Образование" настоява незабавно МОН незабавно да даде ясно указание до работодателите в системата на предучилищното и училищното образование за задължението на работодателя пълното брутно трудово възнаграждение за времето на преустановяване на работа, на основание чл.267а от Кодекса на труда.

МОН също така трябва да изготви и представи на работодателите ясно практическо указание за възможностите за запазване на заетостта и доходите на лицата, чиито трудови договори се изпълняват по проекти и програми, както и за начина на финансиране на тези възможности;

Също така синдикатът настоява незабавно да стартират преговори за анексиране на действащия отраслов колективен трудов договор в посока на намиране на възможности за предвиждане на допълнителна форма на платен отпуск за заетите в системата, който да се ползва при договорени между страните условия и предпоставки след отмяната на извънредното положение, но в рамките на календарната 2020 г.