Синдикат "Образование" заявява, че ще отстоява категорично позиция за увеличението на учителските работни заплати, което да се заложи в проектобюджета за 2023 г. , за да гарантира 125 % размер на учителските заплати над средната брутна работна заплата (СБРЗ) за страната.

Синдикатът обявява, че запазва стачна готовност при появило се социално напрежение в системата на образованието и ще започне подготовка за протестни или ефективни стачни действия при липса на увеличение на учителските заплати в бюджет 2023 г.

Синдикатът е направил анализ на напрежението в системата, което се нагнетява въпреки, че учителската заплата е достигнала ниво 125% над СБРЗ за страната с растеж през последните 6 години. Но поради високата инфлация заплатите на учителите в момента са намалели на 115%.

Синдикатът е направил и свое проучване, за което не посочват брой респонденти, но уточняват, че са участвали 94% учители; 190 директори; 3% непедагогически персонал и заинтересовани. Средната възраст на анкетираните е 54.8 години.

Подписаха новия Колективен трудов договор за учителите, ще го актуализират с анекс

Подписаха новия Колективен трудов договор за учителите, ще го актуализират с анекс

Сашо Пенов разчита синдикатите и работодателите да отстояват интересите на учителите за Бюджет 2023

 

94.3% от анкетираните са отговорили, че инфлационният индекс им е повлиял много силно по отношение на семейните бюджети за физическа издръжка, а само 6% са отговорили, че се справят нормално с увеличението на цените.

91.4% от респондентите са заявили своето очакване за увеличение на работни заплати с повече пари за образование за 2023 г.

79.3% от участниците са отговорили, че увеличение на учителските заплати с 30 % ще бъде адекватен отговор на големия натиск от инфлацията,15.6 % смятат, че 25 % увеличение би било достатъчно, а 5.5 % мислят, че 20% увеличение е релевантно в настоящия момент.

64.6% от анкетираните са заявили своята готовност за участие в протестни действия и митинги, а 59 % от респондентите са заявили участие в ефективни стачни действия, ако не се осигури с политически отговорно отношение на управляващите очакваният по - висок размер на средствата за образование.

В ЗПУО е заложено императивно да не се намаляват средствата за образование от БВП в България, но това на този етап не може да се осъществи поради липса на редовно правителство, редовен бюджет и политическа воля, посочват от синдиката и уверяват, че са в стачна готовност.

Синдикатите да участват в комисиите за избор на директори искат от "Образование"

Синдикатите да участват в комисиите за избор на директори искат от "Образование"

Въвеждането на електронните дневници не са обвързани със срок