Конкурс за детска рисунка под мотото „Урок по толерантност" започва в училищата в цяла България, информира zdrave.net.

Инициативата за конкурса е на българския клон на британската детска правозащитна организация „Спасете децата"  по повод годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето и е първата в рамките на Националната кампания за приобщаващо образование на деца с увреждания и специфични нарушения на способността за учене.

В Деня на народните будители се даде официалното начало на конкурса за детска рисунка, в рамките на проект за Национална информационна кампания за приобщаващо образование на деца с увреждания и специфични нарушения на способността за учене, под мотото "Урок по толерантност".

Целта на конкурса е да подкрепи развитието на индивидуалните способности и таланти на всеки отделен ученик, да даде възможност за изява на всеки от тях чрез средствата на  изкуството като по този начин приобщи децата, живеещи и учещи в една и съща среда. Така те ще станат по-толерантни един към друг и ще прескочат различията помежду си.

Право на участие имат деца от І до ІV клас от всички училища на територията на България. До 18 ноември 2006г. те трябва да изпратят своите рисунки в представителството на "Спасете децата - България" на адрес: София 1000, ул."Иван Вазов", 38, ет.2, ап. 4.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени от специално избрано за целта жури на 20 ноември - Денят на приемане на Конвенцията на ООН за правата на детето и световния ден на детето в календара на  ЮНЕСКО - на сайта на организацията: http://www.savethechidrenbg.org/.

Ще бъдат отличени 12 рисунки, които ще бъдат използвани за отпечатването на календар за Кампанията за приобщаващо образование на деца с увреждания и специфични нарушения на способността за учене, която ще стартира в началото на 2007 година.

"Спасете децата - Обединено кралство" работи за правото на всички деца за достъп до качествено образование. Това е основно право на всяко дете независимо от етническия му произход, наличието на увреждане или икономическото положение на семейството му, и е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето.