В 37 висши училища може да се влиза с резултатите от матурата през 2020 година, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Като вход в 37 висши училища през учебната 2020-2021 година могат да се ползват оценките от матурите. Те са от предметите български език и литература, по математика, по история и цивилизации, по география и икономика, по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда, по чужд език и по някои от останалите матуритетни предмети. 

Специалност във ВУЗ искат от Антикорупционната комисия

Специалност във ВУЗ искат от Антикорупционната комисия

Проблемът корупция се корени в ценностната ни система, според Трифон Трифонов

В по-големите университети с оценката по български език и литература може да се кандидатства за повече от 20 специалности. Такива са Софийският университет "Св. Климент Охридски", Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий, Пловдивският университет "Паисий Хилендарски", Русенският университет "Ангел Кънчев", Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" и Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград.

В Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов с оценките от всички държавни зрелостни изпити (ДЗИ) ще може да се кандидатства за всички специалности на академията. В Химико-технологичния и металургичен университет в София с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, по математика, по физика и астрономия и по български език и литература зрелостниците ще могат да кандидатстват за по 25 различни специалности

10 американски щата признават българския език като матуритетен

10 американски щата признават българския език като матуритетен

Отварят системата на ВУЗ за българите в чужбина

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето от своите специалности. Изключение правят специалностите "Индустриален дизайн", "Електрообзавеждане на кораба", "Корабни машини и механизми" и "Корабоводене" в ТУ - Варна, за които държавните зрелостни изпити не заменят конкурсния изпит, но участват в балообразуването.

В Техническия университет (ТУ) - София, изключение правят специалностите "Инженерен дизайн", "Приложна математика и информатика" и "Компютърно и софтуерно инженерство".

В останалите 14 от 51 акредитирани висши училища няма да може да се кандидатства само с резултатите от матурите. Причината - специфичните изисквания към приема в тях.

Висшите училища, където си запазват приемните изпити са Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Националната художествена академия, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Театрален колеж "Любен Гройс"- София, и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив.

Оценките от матурите не важат и за Академията на МВР, Военната академия "Георги Стойков Раковски", Американския университет в Благоевград, Нов български университет, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив, Колежа по маркетинг, търговия и мениджмънт в София и Европейския политехнически университет в Перник.

Кандидат-студентите в медицинските университети във Варна, Плевен, Пловдив и София полагат задължителни изпити по биология и химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология се използват при формиране на състезателния бал при специалностите "Здравен мениджмънт" "Логопедия" и "Медицински оптик" в Медицинския университет във Варна.

В Медицинския университет в Плевен в балообразуването с определен коефициент участва оценката по биология от матурата, но само за определени специалности. Това са: "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Опазване и контрол на общественото здраве", "Социални дейности в здравеопазването", "Медицинска сестра", "Акушерка", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Помощник фармацевт", "Медицински козметик" и "Социални дейности".

Всяко училище представя начините на балообразуване за специалностите.

Информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентската кампания 2020 година в акредитираните държавни и частни висши училища е публикувана на страницата на МОН по висши училища и по специалности на адрес: https://www.mon.bg/bg/100459