Синдикат "Образование" е безкрайно обезпокоен от състоянието, бездействието и липсата на ефективност на образователната система в училищата с изцяло ромски ученици и училища с присъствие на роми.
Положението на учители и директори в „ромските" училища е по-тежко от лекарите в бърза помощ.

В тези училища не действат образователните закони и правилници, а ред и правила, неизписани на хартия, са създали една порочна практика на привидно спокойствие и успеваемост на тези деца и ученици.
Много от държавните образователни изисквания са далече от псевдоучилищната реалност в тези училища, които са забравени от държава и институции, заявяват от синдиката в позиция, разпратена до медиите.

Учителите, които работят в тези училища, са подложени на ежедневен стрес и набези от ромски родители и техните общности. Немалка част от тези ученици не са преминали през подготвителни групи, не са се социализирали, а порочната система принуждава учителите да ги "прекарват" до завършване на основно им образование, с цената на безброй компромиси и натиск от общини и МОН.

В тази трудна битка за образование и възпитание на ромските ученици, учители и директори са сами, защото общообразователния минимум по учебни предмети в различните класове са много над възможностите на тези ученици, поради неравния праг в началото на образованието и липсата на партниране от страна на много от семействата.

Безспорно шанса на тези ученици е да бъдат в училище, уверяват от синдиката, но посочват, че цената се заплаща от учители и директори, които пренастройват учебни планове и програми към скорост съответстваща на тези ученици, а дисциплинарните мерки в ЗНП и отчитане на присъствие и отсъствия са неприложима хипотеза в тези училища.

Общинските и държавни власти отдавна са доказали, че няма да прилагат писаните правила към тези ученици, притиснати от страха на наказателния политически вот на ромските родители.

Този мултиплицирал се проблем е едно от най-големите предизвикателства на образователната реформа и неговото отлагане или политизиране ще доведе до непреодолима за образователната система ситуация.