Общинските съветници от София приеха в учебните заведения да има психологични кабинети. Предложението бе направено от групата на БСП в столичния парламент.

Заседанието бе водено от зам.-председателя Борислав Иванов, който е от ПГ "Патриоти за София", защото председателят Елен Герджиков е болен.

Целта е във всяко едно училище и детска градина да има на разположение психолози, които да работят с учители, родители и деца, изтъкна по време на обсъждането общинският съветник от БСП Албена Кръстева и вносител на предложението.

От общо гласували 56 общински съветници, "За" бяха 51, против - 5, а въздържали се нямаше.

Искането е Стратегията за психологическа подкрепа да бъде съобразена с променената среда, в които се обучават децата и тази година - заради COVID децата учат ту онлайн у дома, ту присъствено, изтъкна вносителят.

"Онлайн обучението нанася физиологични и психологични обучителни затруднения на учениците, което налага един по-задълбочен прочит на написаните в стратегията дейности. Децата се обездвижват, затруднява се комуникацията между тях, ограничават се игрите на открито, което е много съществено за тяхното развитие", каза Кръстева.

По думите й има статистика за повишаване на насилието сред децата.

Близо 40 000 деца няма да се включат в онлайн обучението

Близо 40 000 деца няма да се включат в онлайн обучението

Едва 8000 устройста са доставени от над 100 000 поръчани

Заради COVID и преминаване на обучението онлайн е затруднена комуникацията и терапията с логопеди и ресурсни учители. Вносителите искат да бъдат осигурени логопеди и психолози в училищата, където сега няма.

По време на заседанието бе споменато, че е добре да се проучи и липсата на техническо оборудване и да се обезпечават децата от социално слаби семейства, за да може да се обучават онлайн.