104-ма слушатели в магистърската специалност: "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" изпрати Военна академия "Г. С. Раковски".
Средният успех на випуска е отличен 5,56. Отличниците са 39, сред тях е и офицер от Китайската република.

Началникът на Военна академия ген. Тодор Дочев се обърна към випускниците, отбелязвайки, че днешният ден е венецът от подготовката им като специалисти и военни лидери на въоръжените сили на Р България.

"Успехът на всяко едно начинание се крие в умението да съчетаваш поуките от миналото с изискванията на настоящето", отбеляза той. Началникът на Военна академия подчерта, че бързата промяна в съвременната среда за сигурност изискват много знания, въвеждане на съвременни технологии на преподаване и учене, научна експертиза.

В процеса на обучението Военна академия съчетава съвременнна теория и практика с опита на войските и съвременните тенденции и стандарти на НАТО и на ЕС, каза Дочев. Той отбеляза, че има засилване на сътрудничеството и синхронизацията между националните учебни институции и тези на НАТО и на ЕС.

През тази учебна година в академията продължават обучението си над 1700 слушатели, докторанти, специализанти и студенти.

Към 104-та, които Военна академия изпраща, Дочев се обърна с надеждата всеки от тях да намери своето призвание в редовете на Българската армия (БА) и да изпълни задълженията си с абсолютна мотивация. Той призова випуска да защитава суверенитета и териториалната цялост на нашата родина и да издига авторитета на БА.

Събитието бе уважено и от началника на отбраната вицеадмирал Румен Николов. Той отбеляза, че повече от 100 години военната Алма Матер обучава и подготвя достойни български офицери. "Всички вие, преминали през тази школа, доказвате не само в нашите условия, но и в международните си участия резултатите, които сте постигнали в обучението си", каза вицеадмиралът.

Николов изтъкна, че от днес завършващите ще се включат в реалния войскови живот и ще  посрещнат предизвикателствата, които стоят пред БА.

От името на слушателите първенецът по успех - майор Стоян Недевски, подчерта, че периодът на обучението им е бил нелек и отговорен, но днес изпитват чувство на гордост. Той поднесе благодарности от името на випускниците към ръководството на ВА за подготовката, която им е дал.

На събитието присъстваха и председателят на комисията по отбрана в НС - ген. Михо Михов и депутати. На събитието не бе забелязан военният министър Николай Ненчев.

Припомняме, първото му отсъствие в най-старото военно училище в страната бе по време на тазгодишния празник на Военна академия - 14 април.