Учителите са изключително затормозени. Така психологът Ани Владимирова обясни пред Нова агресията на възпитатели над деца.

Нов скандален видеоклип в детска градина

Нов скандален видеоклип в детска градина

Награждавани за професионализъм учителки малтретират деца

Тя успокоява, че такъв травматичен опит може да не окаже негативен ефект върху психиката на детето, ако бъде хванат на време. Ако обаче потъне в съзнанието му, може в бъдеще да окаже проблем в социализацията.

Владимирова е убедена, че видеонаблюдението в детската градина няма да е лошо нещо, ако не се ползва за лов на вещици. Мария Йорданова, директор на детска градина, не иска да приеме агресията като тенденция в детската градина. Това не е практиката в детската градина, изтъкна тя.

Преместиха три деца от дом "Хризантема" в Габрово

Преместиха три деца от дом "Хризантема" в Габрово

Двама младежи и пет деца остават в дома

Йорданова призна за затруднения в подбора на кадри. Често завършилите предучилищна педагогика нямат увереността да работят с деца. Към случаите на агресия не трябва да сме толерантни, според директорката. Именно директорът трябва да има поглед върху работата на учителите, по мнението й.