Министерство на образованието и науката (МОН) запазва старите учебници за новата учебна година. Нов ще бъде единствено учебникът по история за 5-ти клас, който се очаква да стане готов в края на септември. Това увериха издателите, които подписаха споразумение с просветното министерство и обещаха да оттеглят жалбата си от Върховния административен съд (ВАС).

Министърът на образованието Меглена Кунева заяви, че очаква проектите за учебници да бъдат внесени до 9 август. Единствено проектите за учебниците по история трябва да бъдат внесени приоритетно на 9 юни. Докато мине процедурата по одобрение на новите учебници, учениците ще използват старите.

Няма съществена разлика по различните предмети със съдържанието, залегнало в новите учебни програми. Ако има такава, тя ще бъде компенсирана с работа от страна на преподавателите.
„Те са готови да поемат това предизвикателство”, увери министър Кунева.

МОН е подготвило насоки и методически указания за учителите, както и график за обучението им по новия закон и новите учебни програми.

„Смятам, че ще се справим с това, което законът изисква от нас”, заяви министър Кунева.

Тя бе категорична, че реформата не се отлага и може да се случи само с мотивираното и активно участие на учителите. „Ще положим всички усилия, за да бъде проведена реформата успешно”, категорична бе министър Кунева.