От ЧЕЗ миналата година са вложили 6 млн. лева в област Благоевград, съобщават от компанията.

Ръководството на компанията се е срещнало с общинските кметове от Благоевградска област. Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал е запознал представителите на общините от областта с плановете и приоритетите на компанията. На местните управници е предоставена възможност да зададат въпроси и да отправят препоръки към дружеството.

Карел Крал е изтъкнал, че е поел управлението на компанията във важен за българската енергетика момент - предстоящото пълно отваряне на пазара.

Той е подчертал, че ЧЕЗ има знанията и опита на голяма международна компания, работеща успешно на либерализирани пазари в други държави, които са готови да приложат в България, за да бъдат от полза за клиентите.

От своя страна изпълнителният директор в ЧЕЗ Разпределение България Петър Холаковски уверил, че въпреки ограничените ресурси, ще продължават приоритетно да полагат усилия за изпълнението на мисията си, а именно осигуряване на качествено електрозахранване на нашите клиенти.

Над 800 000 лева са вложени през 2015-а г. в конструкцията на съоръженията по мрежата в област Благоевград. 1,5 млн. са инвестирани за присъединяване на нови клиенти. Изкупени са съоръжения, построени от трети страни, на стойност близо 3,7 млн. лева.