Мерките от правителството в сектора на горивата намаляват сивата икономика, твърдят от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Позицията им е след публикуваната Оценка на нерегистрирания пазар на горива от Центъра за изследване на демокрацията и Българската петролна и газова асоциация. Според тях загубите са над половин милион.

От Асоциацията на търговците не разбират защо позицията се пуска сега. 

"След по-малко от месец и половина ще приключи регистрацията на всички икономически оператори в сектора и всеки един гражданин, на сайта на Министерство на икономиката ще може свободно да провери, кои са легалните търговци на горива", пишат от Асоциацията. 

Съгласно изложените данни "злоупотребите" при дизела и бензина са 8-9%, при метана - 14%, а при пропан-бутана - 0,78%, което силно променя средния показател и спокойно може да подведе неинформирания читател, който бива буквално заринат числови стойности. Убедени сме, че при следващо изследване новата сума ще бъде 250 000 000 лв.

От Асоциацията цитират преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето чрез които искаха единствения голям и структуроопределящ производител на горива в България - Лукойл Нефтохим Бургас да промени статута на шестте си бази като отделни данъчни складове, които да бъдат оборудвани с измервателни уреди на вход и изход на горивото, ведно с денонощно видеонаблюдение. 

"Лукойл" може да спре работа заради промените, налагани през здравния закон

"Лукойл" може да спре работа заради промените, налагани през здравния закон

Поскъпване на горивата и фалити прогнозират от бранша заради нововъведенията

"Това са изискванията, които важат и за всички останали. Последна решителна стъпка на държавата е самата тя, чрез прозрачна и функционираща на пазарен принцип Държавна петролна компания да стъпи на пазара на горива и по този начин, по естествен път и с пазарни механизми за балансира търговията на горива", пишат Георги Тенев и Симо Симов.

Двамата изтъкват, че в анализа на Центъра за изследване на демокрацията не са предложени други мерки и липсват и данни за актуалната пазарна обстановка, към днешна дата. "Неясна остава целта на анализа, както и посланието, което анализаторите целят да внушат на обикновения потребител. Очевидно е, че пазарните и социално-икономическите условия сега са коренно различни от съществуващите при формулирането на заданието на анализа", пишат двамата членове на Асоциацията.

Близо половин милиард са загубите за бюджета от нелегални горива

Близо половин милиард са загубите за бюджета от нелегални горива

Недекларираният дизел достига 14%, а бензинът - 5%

"Освен частичните данни се използват и чисто субективни обобщения и допускания, при уж почиващото на обективни данни изследване. С умело подбраните данни се цели да изкривяват представата на обществото по отношение на проблемите в сектора на горивата, но един по-обективен и грамотен прочит показва, че всъщност мерките, предприети от правителството за запазване на конкурентната среда в България "си казват думата" и ако съществува "сив сектор" то той е много по-малък от прокламираните 20-30%, равняващи се на един милиард лева", гласи позицията на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.