Съветът на директорите (СД) на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД реши да извърши промени в три енергийни дружества, които са в състава на БЕХ ЕАД, съобщиха от холдинга.

Удължаваме живота на 6-ти блок по план, заявяват от АЕЦ „Козлодуй“

Удължаваме живота на 6-ти блок по план, заявяват от АЕЦ „Козлодуй“

До 60 години ще може да изкара

От поста председател на борда на атомната електроцентрала е освободен Жаклен Коен. Неговото място в ръководството на АЕЦ "Козлодуй" заема Петьо Иванов, който е изпълнителен директор на БЕХ.

Извършени са промени и в състава на "Булгаргаз" ЕАД. На мястото на Николай Павлов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор, застава Стоян Янчев.

Дават на НЕК приходите от продажба на квоти въглеродни емисии

Дават на НЕК приходите от продажба на квоти въглеродни емисии

Предвидените приходи, записани в бюджета на Фонда, са 437 млн. лева

Смяна е извършена и в СД на "Национална електрическа компания" ЕАД - зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков сменя Христо Георгиев като член на съвета.

КЕВР предлага 5 % поскъпване на природния газ

КЕВР предлага 5 % поскъпване на природния газ

За първото тримесечие на 2017 г.

От холдинга заявиха, че с промените "се цели подобряване на управлението и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата".

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.