Покриват задълженията на Националната електрическа компания (НЕК) с пари от продажба на квоти въглеродни емисии.

Събират приходи в размер на 436 920 000 лева във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2017 г. Това е записано в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на правителството в оставка, съобщиха от МС. Близо половината от тези приходи - 210 млн. лв., се предвижда да са от продажба на квоти въглеродни емисии.

Одобриха допълнително плащане от бюджета на задълженията на НЕК

Одобриха допълнително плащане от бюджета на задълженията на НЕК

НЕК има 7 години, за да възстанови парите

Събраните средства ще отиват за покриване на разходите на Националната електрическа компания (НЕК), включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката, гласи съобщението на МС.

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик. Разходите, според съобщението, произтичат от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, достъп и съхраняване на природен газ, както и търгове за продажба на квоти емисии парникови газове.