Програмата за компенсиране на бизнеса за цената на тока предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за октомври и ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh. Това заявяват в свое становище от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Те посочват, че срокът на действие на мярката изтича в края на този месец, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват на прага на зимния сезон. По данни на АОБР средноаритметичната цена за октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1 - 23 ноември 2021 г. е 403,49 лв./MWh (284,49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена).

По тази причина от бизнеса считат, че компенсаторният механизъм трябва да продължи, докато има екстремно високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер.

Вече се изплащат компенсациите на бизнеса за цената на тока

Вече се изплащат компенсациите на бизнеса за цената на тока

4 млн. лева вече са изплатени

Те предлагат да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена).

От АОБР изтъкват, че мярката вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги адресира по равнопоставен начин. Според тях източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета в резултат на нарасналите цени на тока. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители.

От бизнеса са на мнение, че компенсациите трябва да се изплащат, докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им - 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена.

"Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като "задължения към обществото", такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена - за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия", посочва се в позицията.

КЕВР прие правилата за компенсация на бизнеса за цената на тока

КЕВР прие правилата за компенсация на бизнеса за цената на тока

Промени Методиката, по която се изчисляват цените

От АОБР предлагат и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори. Аргумент за такава платформа е, че почти половината от произведената електроенергия у нас се изнася.

Според бизнеса комбинирането на въпросните три мерки ще доведе до справедливо редуциране на ценовия натиск над крайните потребители - както битови, така и небитови.

Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство от АОБР призовават МС да вземе решение за удължаване на срока на действие и изменение на размера на компенсацията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради неотложността на ситуацията.

Държава, работодатели и синдикати с някакъв напредък за цената на тока

Държава, работодатели и синдикати с някакъв напредък за цената на тока

За първи път има някакъв напредък