България внася максималното възможно количество азерски природен газ, които достигат до България по временен маршрут, при възможно най-добро съобразяване с изискванията за сигурност на доставките. Това уверяват от "Булгаргаз" с изявление до медиите и обществено, за да се противопоставят на твърдения в публичното пространство. Според държавния доставчик тези твърдения са предизборни и всъщност в защита на частни бизнес интереси.

Доставките на азерски газ започнаха на 31 декември 2020 г. по временен маршрут. Причината да се използва такъв временен маршрут е, че все още не е налично трасето, определено в договора за доставка - гръцкобългарската газова връзка IGB (интерконектора IGB). Въвеждането на газопровода в експлоатация се отлага няколко пъти по различни причини - а по какви, от "Булгаргаз" не се наемат да коментират.

От "Булгаргаз" обаче опровергават твърденията, че можем да внасяме пълния обем природен газ от Азербайджан по алтернативни маршрути като неверни. Също така българското дружество не може свободно да избира кога и къде да получава газа. Абсолютно безпочвени са твърдения, че реекспортираме евтин азерски газ, както и няма виртуални сделки (суапови сделки). Последните твърдения, според "Булгаргаз" говорят повече за некомпетентност и за неразбиране на бизнеса с природен газ. "Лицата, отправящи тези твърдения, правят това напълно произволно, без да носят отговорност за думите и действията си. С разпространяването на дезинформация се прави опит да се създаде проблем там, където той не съществува."

От "Булгаргаз" обясняват предприетите действия до този момент: 

Съгласно договора на "Булгаргаз" ЕАД с азерската страна природният газ от Каспийския регион следва да се доставя на входа на газопровода IGB на точка Комотини в Гърция, от където газът се транспортира до българската газопреносна мрежа на входна точка Стара Загора. За тази цел, "Булгаргаз" ЕАД има сключен договор за пренос с проектната компания "Ай Си Джи Би" АД за 25 години, който гарантира преноса на цялото количество газ от Азербайджан по IGB. През 2020 г. "Булгаргаз" ЕАД беше информирано от азерския доставчик, че доставките на природен газ започват на 31.12.2020 г. на точка Комотини. По това време обаче, както и до момента, българо-гръцкият газов интерконектор не беше завършен и поради това преносът на природен газ по него беше и все още e невъзможен. Липсващият газопровод IGB постави "Булгаргаз" ЕАД в ситуация да не може да изпълнява договора си с азерския доставчик. С цел да избегне загубите и да получава доставки, "Булгаргаз" ЕАД с подкрепата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и

Министерството на енергетиката успя да договори с азерската страна временна доставка на газ по друг газопровод с входна точка Неа Месемврия, на около 300 км от Комотини. Важно е да се знае, че азерският доставчик няма договорно задължение да доставя на друга точка, освен Комотини, както и да влиза в преговори за смяна на точката на доставка или да доставя пълния обем природен газ на друга точка на доставка. В хода на проведените преговори, "Булгаргаз" ЕАД успя да убеди азерската компания да приеме временния маршрут с всички условности и рискове от него. Използването на временния маршрут е свързано и с допълнителни разходи, които оскъпяват доставката. Договорените количества природен газ за временния период на доставки до 30.09.2021 г. бяха максимално възможните, за които азерската страна даде своето съгласие отчитайки извънредните обстоятелства. "Булгаргаз" ЕАД оценява конструктивния подход, проявеното разбиране и съгласие от компанията от Азербайджан да достави максималните възможни количества.

През март 2021 г., "Булгаргаз" ЕАД беше информирано от "Ай Си Джи Би" АД, че газопроводът IGB няма да бъде готов през 2021 г. и пускането му в експлоатация се отмества във времето до 01.07.2022 г. Отлагането на въвеждането в експлоатация на IGB отново наложи "Булгаргаз" ЕАД да проведе спешни и интензивни преговори с доставчика от Азербайджан, в резултат на които временният период на доставки по алтернативния маршрут беше удължен до 30.06.2022 г. Отново беше договорено да се доставят максимално възможните количества природен газ, отчитайки всички условности на алтернативния маршрут и възможностите за доставка на азерския доставчик. Разразилата се енергийна криза в Европа категорично доказва, че България трябва да разполага с възможности за физически доставки от различни източници. За разлика от България, повечето съседни държави имат физически достъп до тръбопроводен газ, терминали за втечнен природен газ, а някои дори имат собствен добив. "Булгаргаз" ЕАД ще продължи да залага на конкурентни доставки от всички налични източници, както и да търси възможности за допълнително диверсифициране на доставките в интерес на българския потребител.

В края на изявлението си от "Булгаргаз" категорично заявяват, че ценовите ползи от азерския газ, както и от всички други източници, влизат в ценовия микс на обществения доставчик и от тях се възползват всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД.