Днес се състоя среща между представители на ръководството на АБВ и изпълнителния директор на "Булгаргаз" ЕАД. Те проведоха разговор относно притесненията на партията по обявена процедура за купуване на природен газ.

Припомняме, преди дни АБВ поиска съдействие от КЕВР за първия търг на "Булгаргаз" за доставка на природен газ.

Днес председателят на АБВ Румен Петков увери директора на "Булгаргаз" Николай Павлов, че партията не е против да се търсят алтернативни източници за доставка на природен газ, стига диверсификацията да гарантира намаляване на крайната цена за бита и бизнеса.

АБВ искат среща с КЕВР за цената на природния газ

АБВ искат среща с КЕВР за цената на природния газ

Искат да стане ясна цялостната програма на "Булгаргаз"

Срещата се проведе ден след обществено обсъждане, на което "Булгаргаз" защитиха пред КЕВР предложението си за увеличение на утвърдена цена, която е по-висока с 0.82% спрямо предишния период.

Заместник-председателят на АБВ Любомира Ганчева изложи тревогите на партията от начина на ценообразуване, който е описан в процедурата на "Булгаргаз". Причината е, че той контрастира на нормативната уредба и на задълженията на "Булгаргаз" като обществен доставчик да предлага възможно най-ниска регулирана цена на природен газ. В случая не се предвижда обявената процедура да повлияе за намаляване на цената на природния газ, смятат от АБВ.

Според Румен Петков "Булгаргаз" ЕАД трябва да договаря алтернативни доставки при по-ниски цени от тези на основните такива и въз основа на договорите за доставка да изготви предложение на КЕВР за утвърждаване на регулираната цена за следващ период, вместо да изисква да купува с отстъпка от определена от КЕВР регулирана цена.

По-ниски цени може да предложи "Булгаргаз" от април 2019 г.

По-ниски цени може да предложи "Булгаргаз" от април 2019 г.

Ако се запазят сегашните цени на мазута и газьола