Компаниите на ЧЕЗ в България работят изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство, включително и антимонополното такова. Те не злоупотребяват с господстващо положение или с по-силна позиция при договаряне.

Това се казва в становище на ЧЕЗ в България относно решение на комисията за защита на конкуренцията по-рано през деня, с което определиха глоба от над 4 400 000 лева за енергоразпределителното дружество.

Дружествата на ЧЕЗ ще обжалват в законоустановения срок решението на КЗК. 

КЗК определи глоба от 4,4 млн. лв. за ЧЕЗ

КЗК определи глоба от 4,4 млн. лв. за ЧЕЗ

Дружеството може да обжалва, санкцията не е окончателна

"Изненадани сме от решението на КЗК, което е в пълно противоречие с взето преди това решение от същата Комисия, по същия казус, със същия жалбоподател и потвърдено по съдебен ред", се казва в становището на ЧЕЗ.

Според тях, подобни решения компрометират доверието в институциите, нарушават прозрачността и предвидимостта на бизнес средата, като създават съмнение в независимостта на администрациите.