Депутатите задължиха енергийния министър в 15-дневен срок да представи отчет как вървят преговорите с ЕК за предоговаряне на ПВУ в частта Енергетика. Законотворците искат да разберат дали ще бъдат спасени Мариците. Предложението е на Искра Михайлова от "Възраждане". Решението е консенсусно.

Драгомир Стойнев от БСП декларира подкрепата на левицата за решението и изтъкна, че парламентът сякаш пропуска да контролира служебната власт, а тя вземала решения, които подхождали на редовна власт.

Припомняме, предишното Народно събрание взе решение и задължи служебното правителство да започне преговори и да подготви процедура по промяна в Плана ни за възстановяване и устойчивост в частта Енергетика. Решение бе спорно, тъй като императивността му обхваща и ЕК, но и блокира евентуално изпълнението на дейностите по плана, които биха ни осигурили следващите траншове. Решението за предоговаряне бе подкрепено активно от синдикалните организации КНСБ и КТ Подкрепа, които дори поискаха да имат представители в преговорния екип на изпълнителната власт.

ВЕИ, въглища и енергийната независимост на България

ВЕИ, въглища и енергийната независимост на България

Съдът на ЕС: ТЕЦ Марица изток 2 нарушава екологичните норми за серен диоксид