Има голяма вероятност България да се възползва от дерогации (частична отмяна на приетите нормативни правила - б.р.) по новата европейска директива. Евродокументът задава по-високи екоизисквания към централите. Това заяви пред БНР министърът на околната среда и водите Нено Димов.

С квалифицирано мнозинство ЕС прие новите правила за топлоцентралите

С квалифицирано мнозинство ЕС прие новите правила за топлоцентралите

Понижават допустимите стойности на замърсяване

Новите завишени изисквания, които са приети от ЕС, се отнасят до новоизградени централи. За съществуващите централи има повишаване с около 1 % на изискването за пречиствателни системи - от 96% очистката е станала 97%.
Има един член, които е изключително важен за България. В него се казва, че централи, които работят на въглища и имат обективни причини, могат да ползват дерогации - това е частичната отмяна на законовите изисквания, свързани с отклонение от нормите, заяви Димов.

Има трите критерия, които кумулативно трябва да бъдат изпълнени. Първият е техническото състояние - българските ТЕЦ-ове от басейна на "Марица-изток" отговарят изцяло на това, поясни той.

ТЕЦ-овете ни имат бъдеще след по-строгите норми, успокоява МОСВ

ТЕЦ-овете ни имат бъдеще след по-строгите норми, успокоява МОСВ

Предвидена е възможност за дерогация

Вторият е географското положение, т. е. че имаме български въглища, които се намират в района. Третото условие е това да не влошава екологичната обстановка в района, която за съжаление към днешната дата не се изпълнява, обясни екоминистърът.

Ние имаме два от трите критерия и трябва да се справим с третия критерий, обясни той. Знаете, че в района на Марица Изток има превишаване на серните окиси, но тук е още един плюс, който е за България - на практика директивата дава възможност за дерогации само когато говорим за серни окиси, точно случая, в който попадат нашите централи. Т. е. ние имаме много голяма степен на вероятност да се възползваме от тази дерогация, стига да се справим с третия критерий.

България иска частична отмяна на по-строгите изисквания за ТЕЦ-овете

България иска частична отмяна на по-строгите изисквания за ТЕЦ-овете

Енергетиката не се развива от днес за утре, обясни Теменужка Петкова в НС

Нено Димов обясни, че директивата все още не е публикувана, но операторите на централите трябва да започнат своя анализ. Възможността се дава централа по централа и срокът за доказване е 6 месеца от влизането на документа в сила.

По отношение на превишаването на нормите на замърсяване на въздуха и опасността на България да бъдат наложени санкции от ЕС за това, министърът заяви, че качеството на въздуха непрекъснато се подобрява. Всяка следваща година показателите са по-добри, но все още не са достигнали, тези, които трябва да бъдат според европейското и в частност българското законодателство.

Така че тенденцията е очевидна, но резултатът все още не е постигнат. За да ускорим тази дейност, са предприети две действия. Първото е още при предишното правителство "Борисов-2" е сключен договор със Световната банка, която да направи цялостно обследване за мерките, които трябва да бъдат приети на държавно ниво, там, където общините не могат да се справят.

Синдикатите искат нови замервания на въздуха в ТЕЦ „Марица-изток”

Синдикатите искат нови замервания на въздуха в ТЕЦ „Марица-изток”

Евроексперти никога не са проверявали българските предприятия

Първият междинен резултат от това проучване очакваме през есента на 2017 година, а окончателното през зимата на 2018 година. Основните източници на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, убеден е Нено Димов.

В различните градове не е едно и също. Примерно в град като София бих очаквал, макар че резултатите все още не са излезли, че автомобилният транспорт е значително по-сериозен от битовото отопление, докато в други вероятно ще е точно обратното.

Но за да бъдат предприети адекватни мерки и насочени, ние трябва да адресираме проблема за конкретния град, който е решаващ. Ако битовото отопление е основният проблем, трябва да се върви към това примерно въглищата и дървата, които се продават, да са с ниско съдържание на сяра и пепел. Не е невъзможно да се каже, че цената, която също ще е по-висока, ще се компенсира от калоричността, която ще дават тези въглища.

ЕК отрече слуховете за затваряне на ТЕЦ-ове в България

ЕК отрече слуховете за затваряне на ТЕЦ-ове в България

От 2021 г. влизат в сила нови норми за качеството на въздуха

Когато печелиш нещо, задължително губиш нещо друго, то от другата страната на кантара стои здравето и качеството на въздуха, заяви Димов.

Във връзка с мерките, свързани с катализаторите на автомобилите, Нено Димов обясни че са набелязани няколко етапа.

Катализаторите е втората посока, в която е започнато да се работи. Първото нещо, за мен е, кола без катализатор да не може да има първа регистрация. Втората стъпка, това са пунктовете, където се правят годишните технически прегледи, да се засили много сериозно контролът и там да не може да се дава този стикер за техническа годност на колата, ако няма катализатор.

Третата стъпка е насочена към онези сервизи, които включително рекламират свалянето, а не замяната на катализатори. Четвъртата стъпка да видим как ще се справим с кражбите на катализатори.
Петата стъпка, която може би е най-трудната, е изграждането на културата - това е човек да знае, че това е полезно и всъщност тези спестени пари са спестени от едно място, но отиват в друго, допълни екоминистърът.