До вписването на нов ръководен състав на Българския енергиен холдинг старото ръководство е длъжно да изпълнява добросъвестно и целесъобразно договорните си задължения. За това предупреди министърът на енергетиката Андрей Живков в писмо до Съвета на директорите на холдинга.

Причина за писмото са "спекулативните твърдения" на отстранения изпълнителен директор Валентин Николов относно потенциален риск БЕХ да изпадне в неплатежоспособност, които от ведомството заявяват, че категорично не отговарят на истината.

В края на миналата седмица отстраненото ръководство на БЕХ обяви, че на 2 август предстои падеж по еврооблигационния заем на стойност 550 млн. евро, плюс дължими лихви на стойност близо 27 млн. евро. От БЕХ предупреждават, че ако тези средства не бъдат преведени в деня на падежа, има риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по други две облигационни емисии на холдинга, което ще го доведе до неплатежоспособност и ще постави под риск цялата енергийна система.

Смяната на шефовете на БЕХ застрашавала енергийната и националната сигурност

Смяната на шефовете на БЕХ застрашавала енергийната и националната сигурност

Има плащане по емисия еврооблигацииот 550 000 000 евро, чийто падеж предстои на 02.08.2021 г.

От Министерството на енергетиката уверяват, че в детайли съблюдават процедурата по рефинансиране на съществуващия дълг на холдинга, като тя е приключила успешно.

В писмото на министъра се посочва, че паричната ликвидност, необходима за погасяване на задълженията, е текущо налична в банкови сметки на холдинга.

Там е изяснено, че Министерството на енергетиката е извършило проверки с всички финансови контрагенти, свързани с процеса на погасяване на задълженията по изтичащата облигационна емисия. Установено е, че необходимите правни реквизити са налични, което потвърждава готовността за спазване на всички задължения към кредиторите на БЕХ.

По тази причина енергийният министър посочва, че цитираните фактически обстоятелства потвърждават спекулативния характер на изказванията на отстраненото ръководство на холдинга, които според него могат да бъдат провокирани единствено от дълбока некомпетентност или нарочен опит за дестабилизиране на енергийната система в България.

Съдът спря вписването на новото ръководство на БЕХ

Съдът спря вписването на новото ръководство на БЕХ

Заради жалба на отстранения шеф на холдинга Валентин Николов

В заключение Живков напомня на отстраненото ръководство на БЕХ, че то остава задължено да изпълнява добросъвестно и целесъобразно договорните си задължения до вписването в Търговския регистър на промяната в управителните органи на дружеството.

Припомняме, по-рано днес стана ясно, че съдът е спрял вписването на новото ръководство на БЕХ заради жалба на отстранения изпълнителен директор  Валентин Николов.

Това се случва, след като в петък целият Съвет на директорите на "Българския енергиен холдинг" беше освободен.