Междуведомственият координационен център на ГДБОП предприе мащабен контрол на обекти за съхранение и разпространение на горива, съобщиха от МВР.

В него участват структури на МВР, ДАНС, НАП, Агенция "Митници" и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Проверени са 19 обекта на територията на областите Варна, Бургас, София, Пловдив, Враца и Добрич.

На 28 и 29 октомври представители на Междуведомствения координационен център на ГДБОП организира и ръководи извършването на широкообхватен контрол на обекти за съхранение и разпространение на горива в тези области.

Специализираните проверки са насочени към противодействие на данъчни и митнически нарушения и престъпления, незаконно разпространение на горива, извършвано чрез манипулиране на софтуера на фискалните устройства на бензиностанциите, както и недопускане реализирането на пазара на автомобилни горива, които не съответстват на утвърдените стандарти. Действията са предприети по инициатива на ДАНС след установено рисково поведение на търговски дружества.

До момента са контролирани 29 обекта от структури на МВР, ДАНС, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Установени са нарушения на Закона за измерванията, на данъчното законодателство и на изискванията за пожарна безопасност. Взети са проби от разпространяваните енергийни продукти, които предстои да бъдат подложени на лабораторно изпитване. Контролните действия на екипите продължават и утре, като ще обхванат областите Бургас и Добрич.