От Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) искат информация за причините, поради които се налага непланово изключване на мощности, съобщиха от АСЕП.

Те са обезпокоени от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ "Козлодуй" през последното шестмесечие на годината. Писмото им е адресирано до председателя на Агенцията за ядрено регулиране Лъчезар Костов и копие до ръководството на АЕЦ "Козлодуй". 

Подновиха лиценза на АЕЦ "Козлодуй" за нов 10-годишен период

Подновиха лиценза на АЕЦ "Козлодуй" за нов 10-годишен период

Финансирането на всички дейности е станало изцяло със средства на АЕЦ "Козлодуй"

"Не считаме за нормална ситуация с толкова честа аварийност на съоръжения на атомната централа. Още повече, това са най-големите генерационни мощности в националната електроенергийна система, които осигуряват основна част от базовия товар и влияят върху системната сигурност", пишат от асоциацията.

"Кратка хронология показва четири случая на непланово изключване на оборудване - на Шести блок на 3 юли тази година, последвано от изключване на две циркулационни помпи на 1 август, на Пети блок на 16 ноември и изключване на генератора на Шести блок през настоящата седмица", пишат от асоциацията.

От асоциацията искат да получат информация за причините, поради които се налага непланово изключване на мощности, както и анализ на докладите от четирите събития и извършената планова ремонтна програма на атомната централа.

"От сайта на Агенция за ядрено регулиране е видно, че по повод на аварията от 03 юли 2019 г. е назначена и Комисия за анализ на събитието, като се надяваме да са налични и резултати от работата й", допълват от АСЕП. 

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спря за 2 часа

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спря за 2 часа

Той бе изключен автоматично след сработване на защита на блочните трансформатори

Припомняме, Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен на 3 юли 2019 г. в 17:52 часа, след като в 13:50 часа бе спрян поради задействане на електрическа защита.

На 16 ноември авария намали мощността на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй".

На 26 ноември Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спря за два часа.