Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи имуществена санкция в размер на 604 064 лв. на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за неразрешено използване (търговия) с вътрешна информация. Решението е взето на закрито заседание на комисията, проведено на 16.04.2024 г., съобщават от КЕВР.

Регулаторът пояснява, че дружеството е санкционирано заради сключени сделки на 31.10.2021 г. и на 1.11.2021 г. в нарушение на забраната, установена в чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Решението на КЕВР е прието на основание чл. 224г от Закона за енергетиката. Размерът на глобата е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Това е четвъртото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за злоупотреби на пазара на едро с енергия, представляващи нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. С решение от 25.11.2022 г. Комисията санкционира НЕК ЕАД и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер 1 258 419 лв.

С друго решение, взето на 23.03.2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на "Енерджи Съплай" ЕООД за извършена забранена манипулация на пазара, чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване лъжливи поръчки (spoofing). Третото решение на Комисията за налагане на санкции по чл. 5 от REMIT е прието на 14.11.2023 г.. С него две дружества - "Мост Енерджи" АД и "Кумер" ООД бяха санкционирани с общо 2 114 052 лв. за извършена пазарна манипулация чрез изпращане на подвеждащи сигнали и/или определяне на цени на изкуствено равнище.

КЕВР уверява, че продължава да работи активно и по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и/или търговия с вътрешна информация.

АЕЦ "Козлодуй" получи свежото ядрено гориво от "Уестингхаус

АЕЦ "Козлодуй" получи свежото ядрено гориво от "Уестингхаус

Зареждането на първите касети започва през май